קידוחי טיב 

קידוח בורות ספיגה

קידוח של בור ספיגה בקרקע מיועד לריכוז מים או מי ביוב שהצטברו במיקום ספציפי זה

קידוח של בורות ספיגה מצריך ידע ומיומנות רבה וזאת תוך שימוש בכלים מכניים הנדסיים הנמצאים ברשותנו ומתאימים לפעולות הייחודיות הללו

ביצוע קידוח עבור יצירת בורות ספיגה

בעבר לא היו מערכות צנרת עבור מעבר מי הביוב ולכן בחצרות של הבתים הפרטיים היו בורות ספיגה שאליהם הוזרמו מי הביוב. עם הזמן מי הביוב היו נספגים בתוך הקרקע ולעיתים אף מציפים את השטח כאשר הבור היה מתמלא ולכן היה צורך לשאוב את התכולה שלו כדי לאפשר למי ביוב חדשים להיכנס אליו שוב.

היום הכמות של בורות הספיגה היא מועטה יחסית והם קיימים רק ביישובים שאין בהם תשתית של צנרת עבור הביוב.

בעלי בתים פרטיים שיש להם תשתית ביוב, מעוניינים לעיתים במחזור של מי גשמים לטובת השקיית הגינה ולכן מזמינים קידוח של בור ספיגה למטרה זו. מכיוון שמדובר במי גשמים שהם נקיים, ההצטברות של המים אינה מזיקה ואינה גורמת נזק לאיכות הסביבה.

בורות ספיגה עירוניים

בהיערכות של העיריות לקראת העונות הגשומות המהנדסים בוחנים את המיקומים המתאימים ביותר לקידוח של בורות במיוחד במקומות נמוכים ובמקומות שבשנים קודמים היו בהם הצפות של מי גשמים. המטרה היא להכין בורות בגדלים משמעותיים וכך הכמות הגדולה של מי הגשמים תנוקז לשם ולא תציף את הרחובות ואת הבתים.

קידוח של בורות ספיגה

קיימים כמה סוגי קידוחים באופציה זו ושיטת הקידוח מותאמת למטרה שלשמה הוא מתבצע. אם מדובר בבור עבור מי גשמים, קודחים חור עמוק באופן משמעותי במיקום המתאים ביותר שאליו יגלשו המים פנימה, על פי התכנון של המהנדס אשר מביא בחשבון את סוג הקרקע, אם קיימת מסלעה ברבדים הפנימיים ועל פי מה שקורה בסביבה. זאת כדי שאם בור מי הגשמים יעלה על גדותיו, זה לא יגרום נזקים לגינה, למבנה או למיקומים תת קרקעיים כמו חניה.

 

 

 

 

קידוח CFA

קידוח CFA הוא קידוח מיוחד אשר אנו מבצעים אותו בשטחים מיוחדים וסבוכים מבחינת אופיו של המרחב, כדי להשיג תוצאות מיטביות .

קידוח מיקרופייל

קידוחי מיקרופייל הם קידוחי כלונסאות במתבצעים בקטרים קטנים יותר מהמקובל וזאת עקב תנאי השטח. 

קידוחי כלונסאות

בעת הקמת מבנה חדש, מקימים יסודות בהתאם להנחיות של המהנדס שחישב את הכמויות של הברזל שיש להוסיף ביסודות. לכן מבצעים חפירה והכנה

קידוחי טיב – יסודות בנין בכל סוגי הקרקע